Hanna Bäck
Den svenska regeringsbildningen i ett jämförande perspektiv

S. 33-55 in: Jörgen Hermansson (Hrsg.): Regeringsmakten i Sverige. Ett experiment i parlamentarism, 1917–2009. 2010. Stockholm: SNS