Η Επίσπευση ενός αργού θανάτου. Κομματικές ταυτίσεις και το τέλος του δικομματισμού | Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung

Eftichia Teperoglou, Emmanouil Tsatsanis
Η Επίσπευση ενός αργού θανάτου. Κομματικές ταυτίσεις και το τέλος του δικομματισμού

S. 33-60 in: Yannis Voulgaris, Elias Nicolacopoulos (Hrsg.): 2012 Ο Διπλός Εκλογικός Σεισμός. 2014. Athens: Themelio
[Hastening a slow death: Party identifications and the end of the two-party system in Greece in the era of the memoranda. In: The Double Elections of 2012 in Greece]