Harry Willekens
Het gezinsrecht in de sociale wetenschappen

S. 1-23 in: Harry Willekens (Hrsg.): Het gezinsrecht in de sociale wetenschappen. 1997. Den Haag: VUGA