Harry Willekens
Risico, aansprakelijkheid en de destructieve scheppingskracht van de markt

S. 65-80 in: N. Van Manen, R. Stutterheim (Hrsg.): Wie draagt de schade?. 1998. Nijmegen: Ars Aequi