Egbert Jahn
Demokratija i nacionalizm: edinstvo ili protivorecie?

Polis. Politiceskie issledovanija, 1996: 6, Heft 1, S. 33-49