Search in publications

1 results

Bäck, Hanna (2010): Den svenska regeringsbildningen i ett jämförande perspektiv. Pp. 33-55 in: Jörgen Hermansson (Ed.) Regeringsmakten i Sverige. Ett experiment i parlamentarism, 1917–2009. Stockholm: SNS. more