Harry Willekens
De ontwikkeling van het kapitalisme en de toekomst van het arbeidsrecht

S. 1-25 in: P. Humblet, L. Lenaerts (Hrsg.): Arbeid en kapitaal. (On)verzoenbaar ?. 1999. Gent: Mys & Breesch