Egbert Jahn
Demokratija i nacionalizm, on ze patriotizm - edinstvo ili protivorecie

S. 180-214 in: Viktor P. Kiselev, Ljubov' N. Siselina (Hrsg.): Rossija i Central'naja Evropa v novch geopliticeskich real'nostjach. 1995. Moskau