Karl Ulrich Mayer, Walter Müller
Elörelépés a társadalmi mobilitás kutatásában?

S. 154-166 in: Róbert Péter (Hrsg.): A társadalmi mobilitás. 1998. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadò