Jan W. van Deth, Jan C. P. M. Vis
Regeren in Nederland. Het politieke en bestuurlijke bestel in vergelijkend perspectief