Peter Kotzian
Verhandlungen im europäischen Arzneimittelsektor. Initiierung - Institutionalisierung - Ergebnisse

Cover verhandlungen-im-europaeischen-arzneimittelsektor-initiierung---institutionalisierung---ergebnisse
Regieren in Europa; 4
280 S.
,
Baden - Baden
,
Nomos Verlagsgesellschaft
,
2003
ISBN: 3-8329-0097-7