Harry Willekens
A. Hyde, Bodies of Law

Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 1999: 28, S. 162-165