Cornelia Kristen
Duitsland: Schoolkeuzes in Immigrantengezinnen

Management en Organisatie, 2002: 56, Heft 3, S. 78-79