Suchen in Publikationen nach

4 Ergebnisse

Kurz, Karin, und Walter Müller (1998): Osztálymobilitás az ipari társadalmakban (reprint, Hungarian translation of: Social Mobility and Class Formation). S. 256-283 in: Róbert Péter (Hrsg.) A társadalmi mobilitás. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó. mehr
Mayer, Karl Ulrich, und Walter Müller (1998): Elörelépés a társadalmi mobilitás kutatásában?. S. 154-166 in: Róbert Péter (Hrsg.) A társadalmi mobilitás. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadò. mehr
Willekens, Harry (1998): De liefde, het kind en de institutionalisering van persoonlijke relaties. S. 1-37 in: K. Raes (Hrsg.) Liefde's onrecht. Het onmogelijke huwelijk tussen liefde en recht. Gent: Mys + Breesch. mehr
Willekens, Harry (1998): Risico, aansprakelijkheid en de destructieve scheppingskracht van de markt. S. 65-80 in: N. Van Manen, R. Stutterheim (Hrsg.) Wie draagt de schade?. Nijmegen: Ars Aequi. mehr