Suchen in Publikationen nach

29 Ergebnisse

Willekens, Harry (1999): De ontwikkeling van het kapitalisme en de toekomst van het arbeidsrecht. S. 1-25 in: P. Humblet, L. Lenaerts (Hrsg.) Arbeid en kapitaal. (On)verzoenbaar ?. Gent: Mys & Breesch. mehr
Kurz, Karin, und Walter Müller (1998): Osztálymobilitás az ipari társadalmakban (reprint, Hungarian translation of: Social Mobility and Class Formation). S. 256-283 in: Róbert Péter (Hrsg.) A társadalmi mobilitás. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó. mehr
Mayer, Karl Ulrich, und Walter Müller (1998): Elörelépés a társadalmi mobilitás kutatásában?. S. 154-166 in: Róbert Péter (Hrsg.) A társadalmi mobilitás. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadò. mehr
Willekens, Harry (1998): De liefde, het kind en de institutionalisering van persoonlijke relaties. S. 1-37 in: K. Raes (Hrsg.) Liefde's onrecht. Het onmogelijke huwelijk tussen liefde en recht. Gent: Mys + Breesch. mehr
Willekens, Harry (1998): Risico, aansprakelijkheid en de destructieve scheppingskracht van de markt. S. 65-80 in: N. Van Manen, R. Stutterheim (Hrsg.) Wie draagt de schade?. Nijmegen: Ars Aequi. mehr
Scheiwe, Kirsten, und Harry Willekens (1997): Het functionele equivalent in rechtsvergelijking en rechtssociologie. Een bespreking aan de hand van de relatie tussen gezinsrecht en sociale zekerheidsrecht (Das funktionale Äquivalent in Rechtsvergleichung und Rechtssoziologie). S. 139-159 in: Harry Willekens (Hrsg.) Het gezinsrecht in de sociale wetenschappen. Den Haag: VUGA. mehr
Willekens, Harry (1997): De markt, de transsexueel en het beginsel van de gelijkheid van man en vrouw (Der Markt, der Transsexuelle und das Prinzip der Gleichheit von Mann und Frau). Jaarboek Mensenrechten 1996-97. Antwerpen: Maklu. mehr
Willekens, Harry (1997): Het gezinsrecht in de sociale wetenschappen. S. 1-23 in: Harry Willekens (Hrsg.) Het gezinsrecht in de sociale wetenschappen. Den Haag: VUGA. mehr
Müller, Walter (1992): Spelar utbildning någon roll för den sociala rörligheten? En jämförelse mellan industrieländer. S. 29-46 in: Social backgrund - Utbuildning - Livschanser. Stockholm: Carlsson. mehr

Seiten