Suchen in Publikationen nach

4 Ergebnisse

Scheiwe, Kirsten, und Harry Willekens (1997): Het functionele equivalent in rechtsvergelijking en rechtssociologie. Een bespreking aan de hand van de relatie tussen gezinsrecht en sociale zekerheidsrecht (Das funktionale Äquivalent in Rechtsvergleichung und Rechtssoziologie). S. 139-159 in: Harry Willekens (Hrsg.) Het gezinsrecht in de sociale wetenschappen. Den Haag: VUGA. mehr
Willekens, Harry (1997): De markt, de transsexueel en het beginsel van de gelijkheid van man en vrouw (Der Markt, der Transsexuelle und das Prinzip der Gleichheit von Mann und Frau). Jaarboek Mensenrechten 1996-97. Antwerpen: Maklu. mehr
Willekens, Harry (1997): Het gezinsrecht in de sociale wetenschappen. S. 1-23 in: Harry Willekens (Hrsg.) Het gezinsrecht in de sociale wetenschappen. Den Haag: VUGA. mehr
Müller, Walter (1992): Spelar utbildning någon roll för den sociala rörligheten? En jämförelse mellan industrieländer. S. 29-46 in: Social backgrund - Utbuildning - Livschanser. Stockholm: Carlsson. mehr