Hermann Schmitt, Jacques Thomassen
Az Európai Unió pártrendszere a keleti bövités után

Pp. 225-245 in: Gabór Tóka, Ágnes Bátory (Eds.): A 2004. évi európai parlamenti választások. 2006. Budapest

A tanulmány azt a kérdést vizsgálja, hogy az új posztkommunista pártrendszerek eléggé hasonlítanak-e az eddigi „modellhez” ahhoz, hogy könnyen beilleszkedjenek az EU létez? pártrendszerébe. Másképp fogalmazva, azt vizsgáljuk, hogy a keleti b?vítés meggyengítette-e az utóbbit. Ez a jelenség az Unió b?vítésének egyik lehetséges, de ritkán tárgyalt következménye.

Der Effekt der Osterweiterung der Union auf die Parteienkonkurrenz im Europäischen Parlament wird analysiert. Es zeigt sich, dass die neuen Mitglieder überraschend gut in die bestehende Struktur hineinpassen.