Walter Müller
Spelar utbildning någon roll för den sociala rörligheten? En jämförelse mellan industrieländer

Pp. 29-46 in: Social backgrund - Utbuildning - Livschanser. 1992. Stockholm: Carlsson