Bernhard Ebbinghaus
Vergleichende Politische Soziologie: Quantitative Analyse oder qualitative Fallstudiendesigns?

Pp. 481-501 in: Viktoria Kaina, Andrea Römmele (Eds.): Politische Soziologie. Ein Studienbuch. 2009. Wiesbaden: VS Verlag