Bernhard Ebbinghaus
What futures for the European welfare states? (in chinesischer Übersetzung)

Pp. 52-70 in: Hong Zhou, Beate Kohler-Koch (Eds.): Ouzhou mmoshi yanjiu congshu = EU Governance Model. 2008. Beijing: Social Sciences Academic Press (China)