Jan W. van Deth, Jan C. P. M. Vis
Regeren in Nederland. Het politieke en bestuurlijke bestel in vergelijkend perspectief

Assen
,
Van Gorcum
, 3rd ed.,
2006