Cornelia Kristen
Duitsland: Schoolkeuzes in Immigrantengezinnen

Management en Organisatie, 2002: 56, issue 3, pp. 78-79