Bernhard Ebbinghaus
Flerpilarparadigmet til ettertanke: Privatiseringen av pensjonsordninger i et finanskriserammet Europa

Tidsskrift for velferdsforskning, 2013: 16, issue 4, pp. 234-246
ISSN: 0809-2052