Jan Drahokoupil
Jiří Večerník's Czech society in the 2000s

Europe-Asia Studies, 2010: 62, issue 9, pp. 1583-1586
ISSN: 0966-8136