Harry Willekens
Zelfbestemmingsrecht?

Tijdschrift voor Rechtsdocumentatie en Informatie, 1997: issue 3, pp. 91-92