Search in publications

11 results

Scheiwe, Kirsten, and Harry Willekens (1997): Het functionele equivalent in rechtsvergelijking en rechtssociologie. Een bespreking aan de hand van de relatie tussen gezinsrecht en sociale zekerheidsrecht (Das funktionale Äquivalent in Rechtsvergleichung und Rechtssoziologie). Pp. 139-159 in: Harry Willekens (Ed.) Het gezinsrecht in de sociale wetenschappen. Den Haag: VUGA. more
Willekens, Harry (1997): De markt, de transsexueel en het beginsel van de gelijkheid van man en vrouw (Der Markt, der Transsexuelle und das Prinzip der Gleichheit von Mann und Frau). Jaarboek Mensenrechten 1996-97. Antwerpen: Maklu. more
Willekens, Harry (1997): Het gezinsrecht in de sociale wetenschappen. Pp. 1-23 in: Harry Willekens (Ed.) Het gezinsrecht in de sociale wetenschappen. Den Haag: VUGA. more
Willekens, Harry (1997): Het nieuwe natuurrecht: de biologische grondslagen van moraal en recht. Tijdschrift voor Rechtsdocumentatie en Informatie, issue 6, pp. 87-88. more
Willekens, Harry (1997): Het recht, de natuur en het klonen van mensen. Tijdschrift voor Rechtsdocumentatie en Informatie, issue 2, pp. 85-86. more
Willekens, Harry (1997): Huwelijk en emancipatie. Tijdschrift voor Rechtsdocumentatie en Informatie, issue 8, pp. 107-108. more
Willekens, Harry (1997): Systeemtheorie en gelijkebehandeling. Recht der Werkelijkheid, issue 1, pp. 68-77. more
Willekens, Harry (1997): Wellust en naastenliefde. Tijdschrift voor Rechtsdocumentatie en Informatie, issue 5, pp. 87-88. more
Willekens, Harry (1997): Zelfbestemmingsrecht?. Tijdschrift voor Rechtsdocumentatie en Informatie, issue 3, pp. 91-92. more
Willekens, Harry (1996): Wetenschapsleer - voer voor juristen?. Recht der Werkelijkheid, pp. 53-68. more

Pages