Search in publications

29 results

Willekens, Harry (1999): De ontwikkeling van het kapitalisme en de toekomst van het arbeidsrecht. Pp. 1-25 in: P. Humblet, L. Lenaerts (Eds.) Arbeid en kapitaal. (On)verzoenbaar ?. Gent: Mys & Breesch. more
Kurz, Karin, and Walter Müller (1998): Osztálymobilitás az ipari társadalmakban (reprint, Hungarian translation of: Social Mobility and Class Formation). Pp. 256-283 in: Róbert Péter (Ed.) A társadalmi mobilitás. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó. more
Mayer, Karl Ulrich, and Walter Müller (1998): Elörelépés a társadalmi mobilitás kutatásában?. Pp. 154-166 in: Róbert Péter (Ed.) A társadalmi mobilitás. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadò. more
Willekens, Harry (1998): De liefde, het kind en de institutionalisering van persoonlijke relaties. Pp. 1-37 in: K. Raes (Ed.) Liefde's onrecht. Het onmogelijke huwelijk tussen liefde en recht. Gent: Mys + Breesch. more
Willekens, Harry (1998): Risico, aansprakelijkheid en de destructieve scheppingskracht van de markt. Pp. 65-80 in: N. Van Manen, R. Stutterheim (Eds.) Wie draagt de schade?. Nijmegen: Ars Aequi. more
Scheiwe, Kirsten, and Harry Willekens (1997): Het functionele equivalent in rechtsvergelijking en rechtssociologie. Een bespreking aan de hand van de relatie tussen gezinsrecht en sociale zekerheidsrecht (Das funktionale Äquivalent in Rechtsvergleichung und Rechtssoziologie). Pp. 139-159 in: Harry Willekens (Ed.) Het gezinsrecht in de sociale wetenschappen. Den Haag: VUGA. more
Willekens, Harry (1997): De markt, de transsexueel en het beginsel van de gelijkheid van man en vrouw (Der Markt, der Transsexuelle und das Prinzip der Gleichheit von Mann und Frau). Jaarboek Mensenrechten 1996-97. Antwerpen: Maklu. more
Willekens, Harry (1997): Het gezinsrecht in de sociale wetenschappen. Pp. 1-23 in: Harry Willekens (Ed.) Het gezinsrecht in de sociale wetenschappen. Den Haag: VUGA. more
Müller, Walter (1992): Spelar utbildning någon roll för den sociala rörligheten? En jämförelse mellan industrieländer. Pp. 29-46 in: Social backgrund - Utbuildning - Livschanser. Stockholm: Carlsson. more

Pages