Search in publications

4 results

Scheiwe, Kirsten, and Harry Willekens (1997): Het functionele equivalent in rechtsvergelijking en rechtssociologie. Een bespreking aan de hand van de relatie tussen gezinsrecht en sociale zekerheidsrecht (Das funktionale Äquivalent in Rechtsvergleichung und Rechtssoziologie). Pp. 139-159 in: Harry Willekens (Ed.) Het gezinsrecht in de sociale wetenschappen. Den Haag: VUGA. more
Willekens, Harry (1997): De markt, de transsexueel en het beginsel van de gelijkheid van man en vrouw (Der Markt, der Transsexuelle und das Prinzip der Gleichheit von Mann und Frau). Jaarboek Mensenrechten 1996-97. Antwerpen: Maklu. more
Willekens, Harry (1997): Het gezinsrecht in de sociale wetenschappen. Pp. 1-23 in: Harry Willekens (Ed.) Het gezinsrecht in de sociale wetenschappen. Den Haag: VUGA. more
Müller, Walter (1992): Spelar utbildning någon roll för den sociala rörligheten? En jämförelse mellan industrieländer. Pp. 29-46 in: Social backgrund - Utbuildning - Livschanser. Stockholm: Carlsson. more