Karl Ulrich Mayer, Walter Müller
Elörelépés a társadalmi mobilitás kutatásában?

Pp. 154-166 in: Róbert Péter (Ed.): A társadalmi mobilitás. 1998. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadò