Harry Willekens
Wetenschapsleer - voer voor juristen?

Recht der Werkelijkheid, 1996: S. 53-68